Představenstvo

Předseda:                     Mgr. Tomáš Vávra

Místopředsedkyně:     Melanie Holasová

Členka:                          Magda Kopecká

Náhradník:                    Ing. Jana Růžičková

  

Kontrolní komise

Předsedkyně:              Jaroslava Karlovská

Členka:                          PhDr.Blanka Novotná

Členka:                          Eva Ptáčková