Důležitá telefonní čísla                                                              
  Hlášení závad a potřeb oprav 604 564 604    p. Holasová        
  Hasičský záchranný sbor 150  
  Policie České republiky 158  
  Městská policie 156  
  Záchranný systém 112  

 

  Na následující telefonní čísla volejte pouze v případě nedostupnosti členů představenstva družstva nebo v ohrožení zdraví či života osob:

 

  Plyn 1239

  Dodávka vody 267 310 543
  Elektrický proud 224 915 151
  Veřejná kanalizace 284 013 221
  Porucha výtahu (KONE,a.s) 844 115 115
  Společná televizní anténa 608 523 221 (EP Servis)